Kurs taternicki I etap - 7 dni

Kurs jest skierowany do osób które chcą zapoznać się ze specyfiką wspinaczki w górach.
Przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki na drogach wielowyciągowych do 200 m w rejonach o charakterze górskim.
Szkolenie odbywa się w Tatrach – Hala Gąsienicowa.
Szkolenie stanowi  równocześnie pierwszy etap pełnego kursu taternickiego, który dla absolwentów KT I stopień  realizowany jest w formie 7- dniowego  szkolenia w Morskim Oku.

Indywidualne terminy

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów szkolenia. Minimum uczestników: dwie osoby.
Koszt indywidualnego kursu dla jednej osoby:

 • dwie osoby w grupie: 2 500 zł.
 • trzy osoby w grupie: 2 000 zł.

Warunki uczestnictwa

 • Ukończenie pełnego kursu wspinaczki skalnej lub kursu wspinaczki skalnej na własnej asekuracji.
 • Pokonywanie z dolną asekuracją w skałkach dróg o trudnościach minimum V.
 • Ukończone 18 lat lub ukończone 16 lat i posiadanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Zgłoszenia

 • napisz do nas korzystając z formularza zgłoszeniowego;
 • w informacji zwrotnej potwierdzimy: dostępność miejsc na wybranym terminie, założymy wstępną rezerwację, prześlemy zasady potwierdzenia rezerwacji;
 • po potwierdzeniu rezerwacji, masz miejsce na wybrany termin;

Noclegi 

Hala Gąsienicowa – COS PZA Betlejemka:

 • 30 zł za 1 noc dla osób należących do Klubów zrzeszonych w PZA.
 • 40 zł za 1 noc dla pozostałych osób.

Tematy zajęć teoretycznych

 1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza: demonstracja i zapoznanie z działaniem sprzętu do wspinaczki wielowyciągowej na drogach ubezpieczonych. Skład apteczki wspinaczkowej.
 2. Asekuracja:
 • teoria asekuracji – różne sposoby asekuracji, siły działające w układzie asekuracyjnym w podstawowym zakresie;
 • obsługi przyrządów asekuracyjnych, zachowanie na stanowisku;
 • stanowiska – budowa różnych typów stanowisk w oparciu o stałe punkty asekuracyjne, stanowiska dolne, górne i pośrednie;
 • prowadzenie wyciągu – taktyka prowadzenia wyciągu, prowadzenie jedno- i dwutorowe, łączność w zespole;
 • wspinanie w zespole dwu i trzyosobowym.
 1. Taktyka:
 • niebezpieczeństwa gór-zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniami pogody;
 • strategia i taktyka: planowanie sezonu wspinaczkowego, wybór celów i dróg; zaplanowanie drogi podejścia, wariantów drogi, wycofów, drogi powrotu; dobór partnera; dobór sprzętu i wyposażenia.
 1. Terenoznawstwo i orientacja w terenie:
 • przewodniki i korzystanie z nich – główne typy przewodników, korzystanie ze schematów i opisów dróg;
 1. Etyka, przepisy i lokalne zwyczaje:
 • zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór;
 • informacja o przepisach i zwyczajach regulujące zasady aktywności w rejonach wspinaczkowych.

Zajęcia praktyczne

 1. Posługiwanie się w terenie materiałami topograficznymi;
 2. Operacje linowe, autoratownictwo:
 • zjazdy – czynności przy wykonywaniu serii zjazdów, różne sposoby zjazdu, asekuracji w zjeździe, przejazd przez węzeł;
 • podchodzenie po linie – sytuacje wymagające podejścia po linie;
 • autoratownictwo w wypadkach związanych z odpadnięciem – metody uwalniania się asekurującego od ciężaru wiszącego partnera (przeniesienie ciężaru na stanowisko), sposoby dotarcia do poszkodowanego, metody opuszczania i zjazdu z poszkodowanym (w tym opuszczanie na połączonych linach), podciąganie partnera metodą U, oraz sposoby wzywania pomocy i zachowanie się podczas akcji ratunkowej, technika A0 (opcjonalnie).

Wspinaczki

5 dni zajęć terenowych, w czasie których zrealizowane mają być następujące punkty programu: 

 • co najmniej cztery dni wspinaczek wielowyciągowych;
 • wycofywanie się ze ściany serią zjazdów, z wykorzystaniem stałych stanowisk zjazdowych;
 • wspinaczki z zastosowaniem liny dwużyłowej;