Kurs skałkowy podstawowy - 4 dni

Kurs jest skierowany do osób które nigdy się nie wspinały lub zaczynają swoją przygodę ze wspinaczką skałkową.
Przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego wspinania w skałkach po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne.
Szkolenie odbywa się w skałkach podkrakowskich – Jura Krakowsko-Częstochowska..
Szkolenie stanowi równocześnie pierwszy etap pełnego kursu wspinaczki skalnej, który dla absolwentów kursu podstawowego realizowany jest w formie 4- dniowego kursu skałkowego na własnej asekuracji.

Indywidualne terminy

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów szkolenia.
Minimum uczestników – dwie osoby.

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 18 lat lub ukończone 16 lat i posiadanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Zgłoszenia

 • napisz do nas korzystając z formularza zgłoszeniowego;
 • w informacji zwrotnej potwierdzimy: dostępność miejsc na wybranym terminie, założymy wstępną rezerwację, prześlemy zasady potwierdzenia rezerwacji;
 • po potwierdzeniu rezerwacji, masz miejsce na wybrany termin;

Noclegi 

Noclegi w zakresie własnym. Możemy wykonać rezerwację w Bolechowicach 
https://e-turysta.pl/gospodarstwo-agroturystyczne-bolechowice-106358.html

Tematy zajęć 

 1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
  – liny i repsznury
  – uprzęże biodrowe
  – karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)
  – ekspresy – taśmy
  – przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
  – stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
 3. Zasady asekuracji:
  – zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
  – asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
  – asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego; zalecane ćwiczenia asekuracji na zrzutni;
  – zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
  – przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
  – opcjonalnie: wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
 4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.
 6. Nauczanie techniki wspinania:
  – wykorzystanie chwytów i stopni;
  – ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
  – wspinaczka statyczna i dynamiczna;
  – zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
 7. Podstawy technik linowych:
  – zjazdy na linie w wysokim przyrządzie
  – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 8. Skale trudności używane w skałkach.
 9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.