Regulamin

 1. Organizatorem kursów wspinaczkowych pod marką Szkoła Wspinania Piotra Drobota. jest Centrum Wspinaczkowe Reni – Sport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków, NIP 677-10-17-556.
 2. Wszelkie wpłaty należy dokonywać na konto: Centrum Wspinaczkowe Reni – Sport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków, PKO BP 62 1440 1185 0000 0000 0354 9143 tytułem imię i nazwisko, kurs wspinaczkowy, data kursu.
 3. Wstępnej rezerwacji miejsc należy dokonać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.szkolawspinania.com.pl wypełniając wszystkie rubryki wraz z akceptacją Regulaminu.
 4. Wstępna rezerwacja jest potwierdzana przez Szkołę wiadomością email.
 5. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Uczestnika następuje po uiszczeniu zadatku.
 6. Szkoła pobiera bezzwrotny zadatek za organizację kursu. Wysokość tej opłaty zależy od rodzaju szkolenia, a jej wartość jest wskazana w mailu potwierdzającym wstępną rezerwację. Zadatek należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji. Po upływie 7 dni nieopłacona rezerwacja zostaje anulowana.
 7. Pozostałą kwotę dla kursów skałkowych należy wpłacić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu, a dla kursów taternickich najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem kursu na konto na które został wpłacony zadatek.
 8. Przed kursem, w czasie jego organizacji oraz przebiegu Szkoła ponosi koszty niezależne od ilości uczestników w grupie. Z tego powodu wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w żadnej części. Jest to kwota odpowiadająca ponoszonym kosztom niezależnym do przyjazdu uczestnika na kurs.
 9. Przystępując do zajęć uczestnik oświadcza, że jest świadom, iż wspinanie to sport ryzykowny. Można ulec wypadkowi nawet w przypadku zachowania całej staranności działania i przestrzegania wszystkich procedur.
 10. Przystępując do zajęć, uczestnik oświadcza, iż nie posiada żadnych chorób uniemożliwiających uczestnictwo w imprezie.
 11. Przystępując do zajęć, uczestnik oświadcza, iż nie miał kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 lub przebywającymi na kwarantannie, w ostatnich 14-tu dniach, oraz sam nie przebywa na kwarantannie. W przypadku, gdy to się zmieni w okresie poprzedzającym termin szkolenia, powiadomi o tym niezwłocznie organizatora.
 12. Uczestnik ma obowiązek przyjechać na imprezę punktualnie. Ponieważ szkolenia przebiegają zgodnie z ustaloną metodyką, nie jest możliwe uczestnictwo w dalszej części imprezy w przypadku opuszczania etapów poprzednich.
 13. W razie wcześniejszego wyjazdu z kursu żadna część wpłaconych środków nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach wcześniejszego wyjazdu możliwe jest odrobienie brakującej części zajęć w innym terminie. Odrabianie zajęć będzie uzgadniane indywidualnie w miarę wolnych miejsc w innych terminach.
 14. Dopuszcza się zmianę ustalonego terminu kursu na inny lub miejsca kursu na inne gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na bezpieczne prowadzenie zajęć, po obopólnym ustaleniu
 15. W czasie prowadzenia zajęć obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Jeżeli instruktor prowadzący zajęcia poweźmie uzasadnione podejrzenia, iż uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ma prawo niezwłocznie usunąć uczestnika z zajęć. W takim przypadku nie nastąpi zwrot żadnej części poniesionych kosztów.
 16. Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem uczestników. Muszą oni bezwzględnie i natychmiast wykonywać jego polecania związane z prowadzeniem zajęć.
 17. Dane osobowe:
  Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w celu przeprowadzenia kursu wspinaczkowego jest Centrum Wspinaczkowe Reni – Sport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków.
 18. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia na kurs. Zrobienie rezerwacji kursu jest równoczesne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wszelkich informacji, materiałów szkoleniowych i marketingowych od Szkoły Wspinania Piotra Drobota. W każdej chwili możesz cofnąć te zgodę wysyłając maila na adres: biuro@szkolawspinania.com.pl
 19. Zapisując się na kurs, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie i upublicznienie wizerunku w materiałach Szkoły (zdjęcia i materiały wideo publikowane na stronie internetowej Szkoły, na stronach w mediach społecznościowych). Aby cofnąć zgodę, należy przesłać wiadomość mailową na adres: biuro@szkolawspinania.com.pl